Bjørg Andreassen

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Andreassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Andreassen
NSD id-nummer: 13549
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Formidler 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Formidler 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Formidler 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Distriktsarbeid 1984
1988 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Distriktsarbeid 1985
1989 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Distriktsarbeid 1985
1990 Styret for Åsgård skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Distriktsarbeid 1985