Erik Breili

Denne siden viser opplysninger om Erik Breili fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Breili
NSD id-nummer: 13553
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Disponent 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Disponent 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Disponent 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Fylkesturistsje 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 612 Fylkesturistsje 1984 1988
1994 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 612 Reiselivssjef 1994
1995 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 612 Reiselivssjef 1994
1996 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 612 Spesialkonsulen 1994
1997 Styret for Høgskolen i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 612 Spesialkonsulen 1994