Ruben Kåre Ravnå

Denne siden viser opplysninger om Ruben Kåre Ravnå fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruben Kåre Ravnå
NSD id-nummer: 13583
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1520 Student 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1520 Student 1984