Randi Øverland

Denne siden viser opplysninger om Randi Øverland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Øverland
NSD id-nummer: 13584
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Lærer 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Lærer 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Lærer 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Lærer 1984
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Adjunkt 1988
1988 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1001 Adjunkt 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1001 Adjunkt 1984 1988
1989 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Adjunkt 1988
1989 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1001 Adjunkt 1988
1997 Styret for Det norske filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1997