Jacob Olaus Mo

Denne siden viser opplysninger om Jacob Olaus Mo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jacob Olaus Mo
NSD id-nummer: 13589
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 928 Ingeniør 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 928 Ingeniør 1984
1986 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 928 Ingeniør 1984
1987 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 928 Ingeniør 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 928 Ingeniør 1984 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 928 Ingeniør 1984 1992