Christian Henrik Prahl Reusch

Denne siden viser opplysninger om Christian Henrik Prahl Reusch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christian Henrik Prahl Reusch
NSD id-nummer: 136211
Fødselsår: 1970
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2017 Arkivlovutvalget Kongen 0 advokat 01.09.2017 01.03.2019
2018 Arkivlovutvalget Kongen 0 advokat 01.09.2017 01.03.2019
2019 Arkivlovutvalget Kongen 0 advokat 01.09.2017 01.03.2019
2020 Styret for Statnett SF Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 Advokat og partner 30.06.2020 30.06.2021
2021 Styret for Statnett SF Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) 0 Advokat og partner 30.06.2020 30.06.2021