Alice Kjellevold

Denne siden viser opplysninger om Alice Kjellevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alice Kjellevold
NSD id-nummer: 13669
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Amanuensis 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Amanuensis 1984
1996 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1996
1997 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1996
1997 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Førsteamanuensi 1997