Vidar Sandland

Denne siden viser opplysninger om Vidar Sandland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vidar Sandland
NSD id-nummer: 136734
Fødselsår: 1970
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2015 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 2609 seniorrådgiver 01.01.2015 31.12.2017
2016 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 2609 seniorrådgiver 01.01.2015 31.12.2017
2017 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 2609 seniorrådgiver 01.01.2015 31.12.2017