Siri Løksø

Denne siden viser opplysninger om Siri Løksø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Siri Løksø
NSD id-nummer: 13681
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Høgskolelærer 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Høgskolelærer 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Avdelingsleder 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Avdelingsleder 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Avdelingsleder 1988
1996 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Direktør 1994
1997 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Direktør 1994