Tore Breda Thoresen

Denne siden viser opplysninger om Tore Breda Thoresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Breda Thoresen
NSD id-nummer: 13705
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programredaktør 1984
1985 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Programredaktør 1984 1985