Rolv Håan

Denne siden viser opplysninger om Rolv Håan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolv Håan
NSD id-nummer: 13706
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 1980
1984 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Filmfotograf 1980
1985 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmfotograf 1985
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmfotograf 1985
1994 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Filmfotograf 1994
1995 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Filmfotograf 1994
1996 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Filmfotograf 1994
1997 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Filmfotograf 1994