Gerd Laastad

Denne siden viser opplysninger om Gerd Laastad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Laastad
NSD id-nummer: 13708
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Undervisningsins 1982 1982
1982 Norsk filmråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982 1982
1983 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Undervisningsinsp 1981
1984 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Lærer 1981
1985 Statens skolefilmnemnd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Lærer 1981
1987 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Adjunkt 1985
1988 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Adjunkt 1985
1989 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Adjunkt 1985
1990 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Adjunkt 1985 1990