Cecilie R.F. Skarning

Denne siden viser opplysninger om Cecilie R.F. Skarning fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cecilie R.F. Skarning
NSD id-nummer: 137099
Fødselsår: 1965
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2004 Styret for Produktregisteret Kongen 0 rådgiver 01.01.1998 26.11.2004
2005 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2006 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2007 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2008 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2009 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2010 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2010 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2011 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2011 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2012 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2012 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2013 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2013 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2014 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2014 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2015 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2015 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 0 fagdirektør 01.01.2008 07.12.2015
2016 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017
2017 Klagenemnda for miljøinformasjon Klage Av departement 0 Fagdirektør 01.01.2004 31.12.2017