Knut Rumohr

Denne siden viser opplysninger om Knut Rumohr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Rumohr
NSD id-nummer: 13711
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tegner 1984
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tegner 1984
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tegner 1984
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tegner 1984
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Tegner 1984