Arne Skjelle

Denne siden viser opplysninger om Arne Skjelle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Skjelle
NSD id-nummer: 137153
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2008 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1470 adm. direktør 01.01.2008 31.05.2012
2009 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1470 adm. direktør 01.01.2008 31.05.2012
2010 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1470 adm. direktør 01.01.2008 31.05.2012
2011 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1470 adm. direktør 01.01.2008 31.05.2012
2012 Fagråd for Produktregisteret Råd til forvaltningen Av departement 1470 adm. direktør 01.01.2008 31.05.2012