Lill Horg Meinich

Denne siden viser opplysninger om Lill Horg Meinich fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lill Horg Meinich
NSD id-nummer: 13717
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984 1989
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984 1993
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Arkitekt 1984 1997