Anne Winterthun

Denne siden viser opplysninger om Anne Winterthun fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Winterthun
NSD id-nummer: 13722
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Fotograf 1984
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Fotograf 1984
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Fotograf 1984
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Fotograf 1984
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Fotograf 1984
1997 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 213 Fotoleder 1997