Sissel Bauck

Denne siden viser opplysninger om Sissel Bauck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Bauck
NSD id-nummer: 1373
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonsleder 1980 1980
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Varaformann 1981 1981
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981 1981
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1983 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1980
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1984 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestformann 1980
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestformann 1981
1987 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1986
1988 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1986
1997 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Pensjonist 1997