Liv Sandberg

Denne siden viser opplysninger om Liv Sandberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Sandberg
NSD id-nummer: 13730
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1984 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1985 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1985 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1986 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1986 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1987 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1987 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984 1987
1988 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Filmprodusent 1984
1988 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988
1989 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988
1990 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988
1991 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988
1992 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988
1993 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988
1994 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988
1995 Statens Kortfilmutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Filmprodusent 1988