Lone Merethe Solheim

Denne siden viser opplysninger om Lone Merethe Solheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lone Merethe Solheim
NSD id-nummer: 137468
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2015 Hjelpemiddelutvalget Utredning / ekspertutvalg 4047 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2016 Hjelpemiddelutvalget Utredning / ekspertutvalg 4047 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2017 Hjelpemiddelutvalget Utredning / ekspertutvalg 4047 avdelingsdirektør 01.01.2015 06.02.2017
2017 Arkivlovutvalget Kongen 4047 avdelingsdirektør 01.09.2017 01.03.2019
2018 Arkivlovutvalget Kongen 4047 avdelingsdirektør 01.09.2017 01.03.2019
2019 Arkivlovutvalget Kongen 4047 avdelingsdirektør 01.09.2017 01.03.2019