Håkon Askeland

Denne siden viser opplysninger om Håkon Askeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Askeland
NSD id-nummer: 13751
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1260 Logoped 1984
1985 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1260 Logoped 1984
1986 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1260 Logoped 1984
1987 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1260 Logoped 1984
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1260 Logoped 1984 1988
1992 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1260 Logoped 1984 1992
1992 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1260 Logoped 1992
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1260 Logoped 1993
1993 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1260 Logoped 1992
1994 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1820 Logoped 1993
1994 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1820 Logoped 1992
1995 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1820 Logoped 1993
1995 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1820 Logoped 1992
1996 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Logoped 1993
1996 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Logoped 1984 1996
1996 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Logoped 1992
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Logoped 1993 1997
1997 Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Logoped 1992