Sigrid Straand

Denne siden viser opplysninger om Sigrid Straand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrid Straand
NSD id-nummer: 13795
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 821 Psykolog 1983
1985 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 821 Psykolog 1983
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 821 Psykolog 1990
1991 Styret for Lillegården skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 821 Psykolog 1991
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 821 Psykolog 1990
1992 Styret for Lillegården skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 821 Psykolog 1991
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 821 Psykolog 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 821 Psykolog 1990
1997 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 821 Amanuensis 1997