Sigrid Tufteland

Denne siden viser opplysninger om Sigrid Tufteland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrid Tufteland
NSD id-nummer: 138660
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2012 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 4520 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2013 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 4520 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2014 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 4520 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2015 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 4520 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2016 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 4520 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2017 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere 4520 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017