Kirsti Strøm Bull

Denne siden viser opplysninger om Kirsti Strøm Bull fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsti Strøm Bull
NSD id-nummer: 13892
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Universitetslekto 1984
1985 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Universitetslekto 1984
1985 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Universitetslekto 1984
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Universitetslekto 1984
1986 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslekto 1984
1986 Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslekto 1985
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Universitetslek 1984 1987
1987 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1984
1987 Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1985
1988 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Førsteamanuensi 1988
1988 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1984
1988 Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1985
1989 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Universitetslek 1988
1989 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1984 1989
1989 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1986
1990 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Universitetslek 1988
1990 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1986
1991 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Universitetslek 1988 1991
1991 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslek 1986
1992 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1992 Pasientskadenemnda Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 301 Førsteamanuensi 1988 1992
1992 Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1986
1993 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1993 Rådgivende utvalg for Sosialdepartementet i ankesaker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1993
1993 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Førsteamanuensi 1984 1993
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994
1994 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1994 Rådgivende utvalg for Sosialdepartementet i ankesaker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1993
1995 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994
1995 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Førsteamanuensi 1992
1995 Rådgivende utvalg for Sosialdepartementet i ankesaker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1993
1996 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1994
1996 Klagenemnda for stedsnavnsaker Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Førsteamanuensi 1992 1996
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1996
1996 Rådgivende utvalg for Sosialdepartementet i ankesaker Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1993
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1996