Jarmund Veland

Denne siden viser opplysninger om Jarmund Veland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jarmund Veland
NSD id-nummer: 138952
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2010 Barnevernpanelet 4010 førstelektor 01.01.2010 31.12.2011
2011 Barnevernpanelet 4010 førstelektor 01.01.2010 31.12.2011