Stein Egil Owe

Denne siden viser opplysninger om Stein Egil Owe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Egil Owe
NSD id-nummer: 13906
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Utredningssekretæ 1984
1985 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1984
1986 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1984
1987 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1984
1988 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Hovedsekretær 1984
1990 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1991 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1991 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1992 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1992 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1995 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1996 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1992
1996 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1990
1997 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ambassaderåd 1992
1997 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ambassaderåd 1990