Sylvi Krogsæter

Denne siden viser opplysninger om Sylvi Krogsæter fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sylvi Krogsæter
NSD id-nummer: 13909
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Militærjuristutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1985 Militærjuristutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1986 Militærjuristutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1983
1987 Militærjuristutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1987
1988 Militærjuristutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1987
1988 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1988
1989 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1988
1989 Utvalg for vurdering av Forsvarets musikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Byråsjef 1989
1990 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1988
1990 Utvalg for vurdering av Forsvarets musikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Byråsjef 1989
1992 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1992
1992 Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Underdirektør 1992
1993 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1991
1994 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1991
1994 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1994
1995 Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1991
1995 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1994
1996 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1994 1996