Thorfrid Hansen

Denne siden viser opplysninger om Thorfrid Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorfrid Hansen
NSD id-nummer: 13933
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1983
1985 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1983
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983 1986
1987 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1983 1988
1988 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1989 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1990 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983 1990
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1990 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1991 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983 1992
1991 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Byråsjef 1991
1992 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1983 1992
1992 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 301 Byråsjef 1991
1993 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1994 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1995 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1991