Trygve Østmo

Denne siden viser opplysninger om Trygve Østmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Østmo
NSD id-nummer: 139549
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Nasjonalt råd for forurensede sedimenter Råd til forvaltningen Av departement 0 direktør 01.01.2003 30.06.2006
2004 Styret for Produktregisteret Kongen 0 direktør 01.01.1990 26.11.2004
2005 Nasjonalt råd for forurensede sedimenter Råd til forvaltningen Av departement 0 direktør 01.01.2003 30.06.2006
2006 Nasjonalt råd for forurensede sedimenter Råd til forvaltningen Av departement 0 direktør 01.01.2003 30.06.2006
2007 Norsk Akkrediterings representantskap 0 direktør 01.01.2007 08.02.2010
2008 Norsk Akkrediterings representantskap 0 direktør 01.01.2007 08.02.2010
2009 Norsk Akkrediterings representantskap 0 direktør 01.01.2007 08.02.2010
2010 Norsk Akkrediterings representantskap 0 direktør 01.01.2007 08.02.2010