Ida Blom

Denne siden viser opplysninger om Ida Blom fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ida Blom
NSD id-nummer: 140
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Førsteamanuensis 1977
1980 Nordiska samarbetskomitten internationell politik, inklusiv konflikt- och fredsforskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Førstelektor
1980 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førstelektor
1980 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Universitetslektor
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førsteamanuensis 1981 1981
1981 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førstelektor
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Universitetslektor
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Førstelektor 1979 1983
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førsteamanuensis 1981
1984 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Førsteamanuensis 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1981
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1985
1985 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Professor 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1981
1986 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Professor 1985
1986 Styret for Norsk privatarkivinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1201 Professor 1984
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1981
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1981 1988
1988 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1988
1989 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1988
1990 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1988
1991 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1988
1992 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1988
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1997