Fritz Paul Johansen

Denne siden viser opplysninger om Fritz Paul Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fritz Paul Johansen
NSD id-nummer: 14006
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forbundsformann 1984
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forbundsformann 1984
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forbundsformann 1984
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forbundsformann 1984
1992 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forbundsleder 1992
1993 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forbundsleder 1992