Greta Kari Billing

Denne siden viser opplysninger om Greta Kari Billing fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Greta Kari Billing
NSD id-nummer: 14042
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1985
1986 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1985
1986 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1986
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1995
1997 Utvalg til å utrede styrking av folkehelsearbeidet i kommunene Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1997