Per Albert Einan

Denne siden viser opplysninger om Per Albert Einan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Albert Einan
NSD id-nummer: 1405
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1980 1980
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1979
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1979
1983 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1984 Utvalg for sjøfartsfag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1982
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1982