Arne Vetlesen

Denne siden viser opplysninger om Arne Vetlesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Vetlesen
NSD id-nummer: 14081
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Sykehusdirektør 1984
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sykehusdirektør 1984
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sykehusdirektør 1984
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sykehusdirektør 1984
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Sykehusdirektør 1984 1988