Elisabeth Berg

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Berg
NSD id-nummer: 14163
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Innkjøpssjef 1984
1985 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Innkjøpssjef 1984
1986 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Innkjøpssjef 1984
1987 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Innkjøpssjef 1984
1988 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Innkjøpssjef 1984
1989 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 231 Innkjøpssjef 1984