Bjørg Brusevold

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Brusevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Brusevold
NSD id-nummer: 14178
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 130 Husmor 1984
1985 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 130 Husmor 1984
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 130 Sekretær 1986
1986 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 130 Sekretær 1984
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 130 Sekretær 1986
1987 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 130 Sekretær 1984
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 130 Sekretær 1986
1988 Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 130 Sekretær 1984 1988
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 130 Sekretær 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 130 Sekretær 1986 1990
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 102 Konsulent 1986 1994