Vigdis Harsvik

Denne siden viser opplysninger om Vigdis Harsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vigdis Harsvik
NSD id-nummer: 14185
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1984 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1985 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1985 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1984
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Sekretær 1985
1986 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1984
1986 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1986
1986 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Avdelingsleder 1985
1987 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Seksjonsleder 1984 1987
1987 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Seksjonsleder 1986
1987 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1987
1987 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1985
1988 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Seksjonsleder 1986
1988 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1987
1988 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1985
1989 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Seksjonsleder 1986
1989 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1987
1989 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1989
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Seksjonsleder 1987
1989 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1985
1990 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1987
1990 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1989
1990 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1985 1990
1991 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1987
1991 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1989
1992 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1987
1992 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1989
1993 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1987
1993 Styret for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Seksjonsleder 1989
1994 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretár 1984 1994
1994 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretár 1994
1994 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Generalsekretár 1985 1994
1995 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1994
1996 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Generalsekretær 1994
1997 Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Næringssjef 1994