Olaf Malterud

Denne siden viser opplysninger om Olaf Malterud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olaf Malterud
NSD id-nummer: 142
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981
1980 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 0 Direktør 1976 1980
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1973 1983