Sigurd Simonsen

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Simonsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Simonsen
NSD id-nummer: 14207
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Konsulent 1984
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Konsulent 1984