Kjell Harstad

Denne siden viser opplysninger om Kjell Harstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Harstad
NSD id-nummer: 14210
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1121 Adm. Direktør 1983
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1121 Adm. Direktør 1983 1984
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1121 Adm. Direktør 1984
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1121 Adm. Direktør 1984 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1121 Adm. Direktør 1983 1987