Ove Aanensen

Denne siden viser opplysninger om Ove Aanensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ove Aanensen
NSD id-nummer: 14243
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1984
1985 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1984
1986 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1984
1987 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Direktør 1984
1987 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Direktør 1987
1988 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Direktør 1987
1989 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Direktør 1987