Einar Gjems

Denne siden viser opplysninger om Einar Gjems fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Gjems
NSD id-nummer: 14254
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 429 Forstkandidat 1984
1985 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 429 Forstkandidat 1984
1985 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 429 Forstkandidat 1985
1986 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 429 Forstkandidat 1984
1986 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 429 Forstkandidat 1985
1987 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 429 Forstkandidat 1985
1988 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 429 Forstkandidat 1985
1989 Fagstyret for Statens skogskole Osen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 429 Skogeier 1985 1989
1989 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av andre 429 Skogeier 1988
1990 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av andre 429 Skogeier 1988
1991 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av andre 429 Skogeier 1988
1992 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av andre 429 Skogeier 1988
1993 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av andre 429 Skogeier 1988
1994 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 429 Skogeier 1988
1995 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 429 Skogeier 1988
1996 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 429 Skogeier 1988
1997 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 429 Skogeier 1988