Wenche Spjelkavik

Denne siden viser opplysninger om Wenche Spjelkavik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Spjelkavik
NSD id-nummer: 14260
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1841 Operatør 1984
1985 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1841 Operatør 1984
1986 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1841 Gruvearbeider 1985
1986 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1841 Gruvearbeider 1984
1987 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1841 Gruvearbeider 1985
1988 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1841 Gruvearbeider 1985
1989 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1841 Gruvearbeider 1985
1990 Styret for Statens bergskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1841 Gruvearbeider 1985