Johan J. Horn

Denne siden viser opplysninger om Johan J. Horn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan J. Horn
NSD id-nummer: 14262
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1984
1985 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1984
1986 Bransjerådet for bergverkene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1984
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1990
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1990
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1990
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1990