Arne B. Hesvik

Denne siden viser opplysninger om Arne B. Hesvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne B. Hesvik
NSD id-nummer: 14268
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1984
1985 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1984
1986 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1984
1986 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1986
1987 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1986
1987 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Adm. Direktør 1983 1987
1988 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1986
1989 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1986 1989