Frode Gross

Denne siden viser opplysninger om Frode Gross fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frode Gross
NSD id-nummer: 1430
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 0 1980 1980
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1980 1980
1980 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1980
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1981 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forretningsfører 1981 1981
1981 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Forretningsfører 1981 1981
1982 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forretningsfører 1981 1982
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forretningsfører 1982 1982
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981 1983
1983 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981 1983
1983 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1982
1984 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1984
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1984
1984 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1982
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1980 1985
1985 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1984
1985 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1981 1985
1985 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1981
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1982 1985
1986 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1984
1986 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1981
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1985
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1980 1988
1987 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1984
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1985 1988
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1980 1988
1988 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1984
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1984 1988
1989 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1984
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1981 1989
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1984 1990
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1981 1991
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1981 1991
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1982 1991
1994 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1980 1994
1994 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Generalsekretær 1984 1994
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1981 1994
1994 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretár 1982 1994
1996 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1996
1997 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1996
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Generalsekretær 1981 1997