Ole-Erik Hansen

Denne siden viser opplysninger om Ole-Erik Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole-Erik Hansen
NSD id-nummer: 14311
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Disponent 1984
1985 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Disponent 1984
1986 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Disponent 1984
1987 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Disponent 1984
1988 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Disponent 1984
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Disponent 1990
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Disponent 1990
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Disponent 1990
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Disponent 1990 1993