Kåre Gjønnes

Denne siden viser opplysninger om Kåre Gjønnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Gjønnes
NSD id-nummer: 14314
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1638 Bonde 1984
1985 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1638 Bonde 1984
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1638 Stortingsrepresentant 1986
1986 Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1638 Stortingsrepresentant 1984
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1638 Stortingsrepresentant 1986
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1638 Stortingsrepresentant 1986
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1638 Stortingsrepresentant 1986
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1638 Stortingsrepresentant 1986
1995 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1638 Fylkesmann 1995
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 1638 Fylkesmann 1996
1996 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1638 Fylkesmann 1995
1997 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Vanlig medlem I statsråd 1638 Fylkesmann 1996
1997 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1638 Fylkesmann 1995