Kari Nordheim-Larsen

Denne siden viser opplysninger om Kari Nordheim-Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Nordheim-Larsen
NSD id-nummer: 14346
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for INKO-tjenesten i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 827 Fylkesvaraordføre 1984
1985 Styret for INKO-tjenesten i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 827 Fylkesvaraordføre 1984
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 806 Adjunkt 1986
1986 Styret for INKO-tjenesten i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Adjunkt 1984
1986 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Lærer 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 806 Adjunkt 1986
1987 Styret for INKO-tjenesten i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Adjunkt 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Fylkesvaraordfø 1988
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 806 Fylkesvaraordfø 1986
1988 Styret for INKO-tjenesten i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 806 Fylkesvaraordfø 1984
1989 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Fylkesvaraordfø 1988
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 806 Fylkesvaraordfø 1986
1989 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 806 Fylkesvaraordfø 1989
1990 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Fylkesvaraordfø 1988
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 806 Fylkesvaraordfø 1986 1990
1990 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 806 Fylkesvaraordfø 1989
1991 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 806 Regionssekretær 1988
1991 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 806 Regionssekretær 1989
1992 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 806 Regionssekretær 1989