Dagfinn Skår

Denne siden viser opplysninger om Dagfinn Skår fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dagfinn Skår
NSD id-nummer: 1438
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Brevskolerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lektor 1969
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1980